Mark & VA

Behöver du eller din kund lite ny rördragning för vatten, avlopp eller el? Hos oss hittar du det du behöver för mark och VA-arbeten. Material för dagvattensystem med rör, betäckningar, fördröjningsmagasin och brunnar. Till trycksatt inkommande vatten har vi rör och kopplingar. Till detta finns också vägbrunnar och kabelskydd. Mycket av det finns på vårt lager i Hermansby eller nära till via grossister.

ror

DAGVATTEN

 • Dagvattenrör i PP och PE

 • Vägtrummor

 • Dagvattenmagasin

  i trummor och kassetter

ror

TRYCKSATTA RÖR

 • Pemslang

 • PE-rör

 • Kopplingar

ror

MARKAVLOPP

 • Släta markavlopssrör

  i PP-HM och PP-ML 110 - 315mm

 • Dubbelväggiga rör

   i PP dim 250 - 400 mm

kabelskydd

KABELSKYDD

 • Kabelskyddsrör

  50 - 160 mm

 • Kabelslang

  50 - 110 mm

 • Flexböj för kabel

dagvattenbrunn

BRUNNAR I PLAST

 • Dagvattenbrunnar

  400 mm och 600 mm

 • Tillsynsbrunnar

   400 - 600 mm

 • Nedstigningsbrunnar

   1 000 mm

betackning

BETÄCKNINGAR

 • Gjutjärnsbetäckningar

  till plastbrunnar

 • Gjutjärnbetäckningar

  till betongbrunnar

 • Brunnslock i plast

 • Brunnslock i gjutjärn