Grund & Avlopp

Är det dags att gräva runt huset? Behöver grunden isoleras eller ett nytt reningsverk installeras? Vi har rör och komponenter för reningsverk och pumpstationer. Du hittar också grundisoleringsskivor och dräneringsrör. Varför inte samköra projeketet så slipper trädgården vara uppgrävd fler gånger än vad som behövs?

minireningsverk

ENSKILT AVLOPP

 • Reningsverk

  från Baga AB

 • Reningsverk

  från Watergate Systems AB

 • Infiltrationsanläggningar

 • Slutna tankar

 • Pumpstationer för avlopp

 • Avskiljare

  för olja och fett

dranror

DRÄNERING

 • Dräneringsslang

 • Dräneringsrör

 • Kokosdränering

 • Pumpstationer

  för dränering och dagvatten

Grundisolering

GRUNDISOLERING

 • Pordrän

 • Fuktskyddsmatta